Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie

Kraków, dnia 03.01.2011.
OGŁOSZENIE

Od dnia 3 stycznia 2011r. nakładka mapy zasadniczej R- realizacyjne uzgodnienia projektowe prowadzona jest wyłącznie w postaci cyfrowej. W związku z powyższym zaleca się przekazywanie projektów w postaci cyfrowej, w formacie: „dgn” lub „dwg” (zapisane w wersji AutoCad 2000 lub starszej), co umożliwi przyspieszenie realizacji wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Od 2008 r. mapy w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Krakowie, obejmujące obszar Gminy Miejskiej Kraków prowadzone są w środowisku Microstation V8.

Szczegółowe informacje w przedmiotowym temacie można uzyskać pod numerami telefonów:

Powrót do strony głównej

URZĄD MIASTA KRAKOWA